880 37

En personlig och visuell berättelse om geografiskt avstånd och betydelsen av en plats.

Jag har bott i städer i snart 13 år. Men innan jag började bo i städer växte jag upp i Junsele – en by i Sollefteå kommun i Västernorrlands län. Ju längre avståndet dit har blivit och ju längre tid som förflutit, desto mer relevant och viktig har den platsen blivit för mig. Samtidigt råder en urban norm, där städernas perspektiv och utgångspunkter dominerar.

Med det här projektet vill jag lyfta andra perspektiv, och belysa frågor om synlighet, tillgänglighet, naturresursutnyttjande och klyftan mellan landsbygder och städer.

I och med den pågående pandemin blev avståndet till min hemort och svårigheterna att ta sig dit mer påtagliga än innan. Men med hjälp av människor på plats i Junsele har jag kunnat besöka orten på distans, och tillsammans med dem har jag skapat en personlig och visuell dokumentation bestående av bilder och ord om platsen jag växte upp på.